Werkwijze

Om een beeld te geven hoe Boerderijmomentje te werk gaat staat hieronder stapsgewijs aangegeven hoe een gemiddeld traject verloopt. De cliënt staat altijd voorop en heeft regie over zijn eigen traject, hulpvragen, doelen en de stukken die daarin behandeld worden.

Ouders worden nauw betrokken bij jongeren onder de 16 jaar. School en andere zorginstanties kunnen worden betrokken in het traject, indien nodig.

Kennismaking

Boerderijmomentje wil elke cliënt een betrouwbare omgeving geven waar je je echt veilig voelt. Wij geven iedereen de kans om eerst geheel vrijblijvend kennis te komen maken. Kennismaken met Swanet, de paarden en de omgeving om zelf te kunnen ervaren hoe het hier is. Voelt het goed?, dan plannen we daarna een intake in.

Intake

Tijdens een intake gaan we dieper in op jouw hulpvraag. Waar loopt loop je tegen aan? Wat is jouw struikelblok? Wat wil je opgelost hebben? Waar wil je van af? Voorbeelden daarvan kunnen zijn: Ik wil mij zeker voelen in contact met anderen, Ik voel me depressief, Ik wil weer lekker in mijn vel zitten, Ik wil weer in verbinding komen met mijzelf, Ik ben bang om te falen enz.

Als de hulpvraag helder is kunnen we daar doelen aan koppelen. Deze doelen maken we samen, want het is jouw proces. Voorbeelden van doelen kunnen zijn: Ik kan mijn emoties bewust voelen, Ik kan contact maken met anderen, Ik durf nieuwe dingen te proberen, Ik weet waar mijn kwaliteiten liggen, Ik kan emoties ontladen, Ik kan omgaan met stress, Ik weet dat ik goed genoeg ben enz.

Na de intake heb ik alle informatie om een persoonlijk plan van behandeling te schrijven. Hier staat jouw hulpvraag in, jouw doelen, onze afspraken, de methodieken en het evaluatiemoment. Dit behandelplan krijg je zelf digitaal.

Sessies

Een sessie duurt 60 of 90 minuten. Tijdens deze sessies wordt er gewerkt aan de opgestelde doelen. Er zal coaching en therapie worden toegepast met paarden dat aansluit bij de hulpvraag. Het ligt aan de hulpvraag welke van deze twee het meest toegepast zal worden. Coaching speelt vooral de hoofdrol als de hulpvraag in het nu en de toekomst ligt en als de mogelijke oplossing daar ook ligt. Therapie richt zich ook op het verleden en stukken die nog niet verwerkt zijn. Coaching en therapie kunnen gezamenlijk tijdens sessies worden toegepast.

Tijdens de sessies gaan we in gesprek en zullen er vanuit daar een of verschillende methodieken worden ingezet. Dit is merendeel met de paarden of bij de paarden in het verblijf. Mocht het slecht weer zijn is er plaats in de praktijkruimte.

Er worden verschillende methodieken ingezet om aan de verschillende doelen te werken. Het zal per cliënt verschillen welke methodieken er worden ingezet. De volgende methodieken kunnen worden toegepast tijdens de sessies:

Contact

Een prettig en open contact staat centraal. Er is ruimte om vragen te stellen en te overleggen. Er zal binnen 24 uur op een bericht gereageerd worden, uitzondering in vakantieperiodes.

Als een cliënt jonger is dan 16 jaar worden ouders nauw betrokken bij de intake, behandelplan, sessie en evaluaties.

Boerderijmomentje kan betrokken worden in het contact met school, instanties en/of gemeente.

Na drie maanden evaluatie

Na drie maanden zal er een evaluatie plaatsvinden. Wat brengt de paardencoaching en therapie met paarden tot nu toe? Tijdens de evaluatie zal er gekeken worden naar het traject. Hoe gaat het nu? Wat ervaar je wel of juist niet meer? In hoeverre zijn er doelen behaald? Passen alle doelen nog? Zijn er doelen helemaal behaald? Hoe wordt het traject ervaren? enz. Hier kunnen ook ouders en/ of externe instanties bij aansluiten. Vervolgens zal het bestaande behandelplan aangepast worden om verder te kunnen in het traject. Vervolgens zal er na drie maanden weer een evaluatie plaats vinden. Het kan ook zijn dat het traject afgesloten wordt.

Afronden traject

Het traject wordt afgerond als (bijna) alle doelen behaald zijn en/ of de cliënt aangeeft minder of helemaal geen klachten meer te ervaren. De cliënt bepaalt wanneer dat moment is en kan dit dan ook ten alle tijden aangeven. Let op, in samenwerking met instanties kan het voorkomen dat de lengte van het traject van te voren wordt vastgelegd en hebben de cliënt en ik daardoor minder invloed op wanneer het traject wordt afgesloten.