Vergoedingen

We zijn SKJ-geregistreerd. Dat wil zeggen dat we officieel erkend zijn als Jeugd- en Gezinsprofessional. Dit opent deuren voor vergoedingen, zoals via PGB en gemeente. Wij zijn gecontracteerd met de regio Foodvalley, dat wil zeggen dat jongeren met een beschikking volledig vergoed kunnen worden vanuit de gemeenten die vallen onder de regio Foodvalley. Meer info hierover? Neem contact op over de mogelijkheden.