Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 04-03-2024

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens en willen je graag informeren over hoe wij deze gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en delen. Lees dit privacybeleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij omgaan met jouw persoonlijke informatie.

Verzamelde persoonlijke gegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, kunnen wij bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen, zoals jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere relevante informatie die je met ons deelt tijdens het maken van een afspraak of gedurende de behandelingen/coachingsessies. Deze informatie wordt verkregen met jouw uitdrukkelijke toestemming en is noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten.

Het gebruik van persoonlijke gegevens

Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het volgende:

1. Het inplannen en beheren van afspraken voor sessies.
2. Het verstrekken van relevante informatie omtrent onze diensten en eventuele wijzigingen.
3. Het verbeteren van onze dienstverlening en het aanpassen van de inhoud aan jouw specifieke behoeften en interesses.
4. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventuele geschillenbeslechting.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van jouw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

Delen van persoonlijke gegevens

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens nooit verkopen, verhuren, ruilen of anderszins overdragen aan derden, tenzij wij jouw uitdrukkelijke toestemming hebben of wanneer dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bewaren van persoonlijke gegevens

Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid. Na het verstrijken van deze periode zullen wij jouw gegevens veilig verwijderen of anonimiseren.

Jouw privacyrechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonlijke gegevens wij van jou bewaren en om deze gegevens indien nodig te corrigeren of bij te werken. Je hebt tevens het recht om jouw persoonlijke gegevens te laten verwijderen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te behouden.

Cookies

Op onze website maken wij mogelijk gebruik van cookies. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw apparaat worden opgeslagen en helpen ons de gebruikerservaring te verbeteren. Je kunt ervoor kiezen om deze cookies te accepteren of te weigeren in jouw internetbrowserinstellingen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van het privacybeleid zal altijd op onze website beschikbaar zijn.

Contact

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of als je wilt dat wij jouw persoonlijke gegevens corrigeren of verwijderen, neem dan contact met ons op via info@boerderijmomentje.nl.

Wij danken je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en we zullen er alles aan doen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen en jouw privacy te waarborgen.