Algemene voorwaarden

1. Afspraak maken

Een afspraak maken vindt plaats via het kennismakingsformulier via de site. Hierna volgt altijd een telefonisch gesprek om de afspraak in te plannen. Verzoek om in het kennismakingsformulier te omschrijven wat de hulpvraag is. Telefonisch bespreken we de mogelijkheden en vragen.

2. Kennismaking

Een kennismaking is altijd vrijblijvend. Het belangrijkste is om de sfeer te proeven en te ervaren wie wij zijn. De duur van een kennismaking is 30 minuten. Daarna kan er een vervolg afspraak gemaakt worden.

3. Sessies

De sessie vind plaats op locatie, parallelweg 20 te Overberg. De sessies duren tussen de 60 en 90 minuten, dit wordt in overleg bepaald. Swanet van Grootveld begeleid elke sessie. De sessie zijn 80% met de paarden mits de hulpvraag zo is dat dat niet mogelijk is (b.v. angsten) en 20% zonder paarden in de praktijk (vaak i.v.m. het weer). Er zijn meerdere sessies nodig om veranderingen te ervaren. Ouder(s) en verzorgers van jongeren mogen altijd aanwezig zijn tijdens de kennismaking en een deel van de eerste sessie. Tijdens de vervolgsessies zal de jongere alleen begeleid worden, uitzonderingen in overleg.

4. Foto’s

In overleg kunnen er foto’s tijdens de sessies gemaakt worden. Deze zullen alleen met de deelnemer gedeeld worden. Mocht Boerderijmomentje een foto willen gebruiken voor social media zal daar altijd toestemming voor worden gevraagd.

5. Evaluatie

Na iedere sessie evalueren we even kort hoe de sessie verlopen is. Na een aantal sessies zal er een langere evaluatie plaatsvinden, zodat het proces en vooral de ontwikkeling in beeld blijft. Wat betreft jongeren, tot 16 jaar wordt de evaluatie ook gedeeld met ouder(s) en of verzorgers mits zij dit willen.

6. Tarieven

U kunt de tarieven terug vinden op de site van Boerderijmomentje onder ‘goed om te weten’ en dan ‘tarieven’. Deze tarieven kunnen per jaar verschillen. Op de site staat aangeven tot wanneer de tarieven gelden. De tarieven zijn inclusief 21% BTW.

7. Betaling

Na iedere sessie ontvangt u een factuur per mail of u kunt er ook voor kiezen om een betaalverzoek te ontvangen via WhatsApp. De factuur dient binnen 7 dagen te zijn voldaan. Bij niet betaling binnen 7 dagen na de factuurdatum wordt er een betalingsherinnering gestuurd per mail. U dient dan binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering aan uw verplichtingen te voldoen. Wanneer dit niet gebeurd, zullen de vervolgsessies worden gestopt. Wij zullen altijd mee willen zoeken naar oplossingen, mits dit niet lukt en de betaling uitblijft zal Boerderijmomentje de hulp inschakelen van een incassobureau.

8. Afmelding

Wij maken u erop attent dat annuleren van de afspraak minstens 24 uur van te voren dient te geschieden. Bij te laat annuleren brengen wij de gereserveerde tijd voor de sessie in rekening.

9. Klachten

Mocht u niet tevreden zijn en of klachten hebben dan kunt u die persoonlijk, via de mail of telefonisch bij ons kwijt. Wij willen er alles aan doen om het hier voor iedereen prettig te maken. Wij zullen met elkaar dan ook altijd op zoek gaan naar een passende oplossing.

10. Locatie

Boerderijmomentje bevindt zich op privé terrein. De locatie is alleen te bezoeken op afspraak. Het is niet toegestaan om de locatie zonder afspraak te bezoeken. De contact gegevens zijn te vinden op de site onder ‘goed om te weten’ en dan de knop ‘contact’.

11. Privacy (wetgeving)

De begeleider heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de sessies. Mocht er behoefte zijn van derden voor een overleg, bijvoorbeeld CJG, Arts, school of andere instanties, wordt dit altijd eerst overlegd met de deelnemer en / of ouders(s)/verzorgers van de deelnemer.

Alle persoonlijke gegevens worden volgens de privacy wet veilig behandeld.

12. Verzekering en aansprakelijkheid

Boerderijmomentje is in het bezit van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Let op! Activiteiten op het paard zijn volledig op eigen risico, Boerderijmomentje is dan niet aansprakelijk.

13. Vertrouwenspersoon

Wij werken met Jeugdstem. Jongeren kunnen daar terecht als zij in gesprek willen over de zorg die zij ontvangen. Dit kunnen zorgen zijn, klachten of andere zaken die niet gewenst zijn om met Boerderijmomentje zelf te bespreken. Wij streven ernaar om het samen op te lossen, mocht er iets zijn, maar lukt dit niet kan er contact opgenomen worden via: https://jeugdstem.nl/. Lees hier meer over op de site.